plamen
linka
foto dm
CZ | EN | RU | CN

Provoz tepelných zařízení a prodej tepla

Společnost Somatherm, spol. s r.o. se zabývá vedle projektování, dodávek a montáží vytápěcích zařízení i dalšími činnostmi, které na ně navazují a prohlubují základní poslání společnosti. Jednou z nich je provoz tepelných zařízení a případný prodej tepla z těchto zařízení.

Našim cílem je provozovat zařízení v nejvyšší kvalitě, proto se průběh dodávky a montáže řídí zavedenými normami. Naše společnost má certifi kován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001. Kombinace realizační činnosti, projekční činnosti a provozování tepelných zařízení společností Somatherm, spol. s r.o. vytváří podmínky pro vysokou technickou úroveň provozovaného zařízení.

Ve většině případů provozuje naše společnost ta zařízení, která byla námi navržena a realizována, nabízíme však taktéž převzetí provozu stávajících zařízení zákazníků.

Při kalkulacích ceny tepla vycházíme ze zásady, že je nepřípustné, aby dodavatel tepla byl zvýhodněn při vyšší spotřebě. Náklady na teplo jsou proto vždy rozděleny na dvě složky:

spotřební ( zahrnuje náklady na primární palivo, většinou zemní plyn )
základní ( zahrnuje fixní náklady )


kotelnaSOUČÁSTÍ PROVOZU JE:


- pravidelný dohled ( po dohodě může provádět pracovník, pověřený přímo odběratelem tepla )
- havarijní pohotovost
- odborné prohlídky, pravidelné revize, zkoušky
- havarijní opravy
- plánované servisní prohlídky, opravy a údržba

Vhodnou kombinací provozu tepelných zařízení je jejich financování při výstavbě, kdy část investic je splácena v ceně tepla.
 

 

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou