plamen
linka
CZ | EN | RU | CN

Dodávka a montáž technických zařízení budov (TZB)

Dodávka a montáž technických zařízení budov ( TZB ), tj. topných systémů, chlazení, vzchotechniky a zdravotních instalací pro všechny typy budov, je jednou z hlavních činností společnosti Somatherm, spol. s r.o.

Našimi zákazníky jsou především stavební společnosti. Výjimkou nejsou ani developerské společnosti, které mají zajištěnu koordinaci stavební části s TZB a elektroinstalací inženýrskými organizacemi či vlastními pracovníky.

Našim cílem je předat zařízení v nejvyšší kvalitě, proto se průběh dodávky a montáže řídí zavedenými normami.
Naše společnost má certifikován sytém řízení jakosti podle
ČSN EN ISO 9001 : 2001.

Kombinace realizační a projekční činnosti společnosti Somatherm, spol. s r.o. vytváří podmínky pro vysokou technickou úroveň a komplexnost dodávaného a montovaného zařízení.

KONTROLA PROJEKTU PŘED MONTÁŽÍ

V případě, že projektová dokumentace je již zpracována a dodána objednatelem, nabízí naše společnost ještě kontrolu projektu před montáží. Provádíme prověření dodané projektové dokumentace a převzetí záruky za předem specifi kovaný rozsah projektu a dále návrh případných změn, které považujeme za účelné z hlediska pořizovacích a provozních nákladů a funkčnosti systému. Objednatel na základě konzultací a doporučení sám rozhodne, zda a které z navržených změn budou následně realizovány.

jiskry


Součástí díla je vždy uvedení do provozu, potřebné zkoušky, revize a zaučení obsluhy.
Velký důraz klademe na předání veškeré související dokumentace a dokumentace skutečného provedení zákazníkovi, aby měl dokonalý přehled o realizovaném zařízení a jeho náklady na opravy, případné další budoucí úpravy a rozšíření byly co nejnižší. Kromě toho je veškerá dokumentace náležitě uložena v archivu naší společnosti.

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou