plamen
linka
CZ | EN | RU | CN

Úspory energie a obnovitelné zdroje

Od počátku své působnosti si společnost SOMATHERM klade za cíl podporovat a realizovat účinné a ekologicky šetrné využívání energetických zdrojů. Svým zákazníkům nabízí komplexní službu od zpracování energetické studie a projektu přes financování až po konečnou realizaci, s ohledem na úspory energií a tím i finančních prostředků na provozní náklady. 


K naplnění svého cíle se SOMATHERM věnuje zejména těmto aktivitám:

- Příprava energetických studií a auditů, analýzy a koncepce možností dosahování úspor energií

- Navrhování a projekční zpracování energeticky úsporných projektů pro všechny typy budov od průmyslových po občanské a bytové

- Dodávka a montáž alternativních zdrojů energií, přičemž kombinace realizační a projekční činnosti podstatně zvyšuje technickou úroveň a komplexnost dodávaného a mon­tovaného zařízení.

- Financování modernizace vytápění metodou EPC. Společnost poskytující EPC financuje rekonstrukci a její služby jsou pak následně po dohodnutou dobu spláceny z úspor, které jsou projektem dosahovány. Realizační společnost tak přebírá plnou odpovědnost nejen za rekonstrukci, ale taktéž za dosažení plánovaných úspor.

S každým zákazníkem budeme rádi společně hledat to nejvhodnější řešení s cílem dosáhnout nejen budoucího snížení nákladů na výrobu a spotřebu energie, ale i zlepšení životního prostředí.

tráva


Hlavní principy naší činnosti:

- Odbornost, profesionalita a spolehlivost -
dbáme na vysokou kvalifikaci našich pracovníků, systematické vzdělávání a získávání nejnovějších informací a poznatků v oboru.

- Nestrannosti a nezávislost - upřednostňujeme žádného z výrobců či prodejců technologií, řídíme se výhradně odborným hlediskem.

- Vnitřní kultura a kvalitní fungování -
průběh každé projekční zakázky se řídí zavedenými normami, naše společnost má certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001.

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou