plamen
linka
CZ | EN | RU | CN

Financování výstavby tepelných zařízení

Společnost Somatherm, spol. s r.o. nabízí kromě základních činností - projektování, dodávky a montáže vytápěcích systémů a zdrojů tepla - i několik specifických činností, které na ně navazují, účelně je prohlubují a doplňují.

Jednou z nich jsou modernizace vytápěcích zařízení, hrazené z budoucích úspor.

Velká část tepelných zařízení v našich podmínkách je technicky i morálně zastaralá, ztráty energie jsou obrovské. Díky růstu cen energií se budou náklady na tuto „promarněnou“ energii nadále zvyšovat. Proto řada firem a subjektů hledá možnosti jejich úspor. Existuje řešení, které umožní realizaci těchto opatření i při nedostatku fi nančních zdrojů : EPC.

Financování modernizace metodou EPC

EPC (Energy Performance Contracting) jsou úspory energie na klíč bez investic zákazníka. Jedná se o financování veškerých nákladů z dosažených úspor, klient nepotřebuje žádné finanční zdroje. Společnost, poskytující EPC, financuje rekonstrukci a její služby jsou pak následně po dohodnutou dobu spláceny z úspor, které jsou projektem dosahovány. Tato společnost přebírá plnou odpovědnost nejen za rekonstrukci, ale taktéž za dosažení plánovaných úspor.

Tuto službu Vám nabízí i společnost Somatherm, spol. s r.o. V současné době spolupracujeme na větších projektech při realizaci úsporných opatření zejména se společností Siemens, která tento produkt také nabízí. Využíváme úvěrové linky banky ČSOB, která je účelově otevřena na financování energeticky úsporných projektů s návratností 4 až 5 let.

peníze


S každým zákazníkem, který chce nahradit zastaralé zařízení moderním a úsporným, budeme rádi společně hledat to nejvhodnější řešení s cílem dosáhnout nejen budoucího snížení nákladů na výrobu a spotřebu energie, ale i zlepšení životního prostředí.
 

 

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou