plamen
linka
CZ | EN | RU | CN

Průkazy energetické náročnosti budov

Kromě základních činností, jimiž jsou projektování, dodávky a montáže vytápěcích systémů a zdrojů tepla, nabízí společnost Somatherm i několik specifických činností, které na ně navazují, účelně je prohlubují a doplňují.

Jednou z nich je zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov. Průkaz je definován zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 148/2007 Sb. V médiích je často pro něj používán název energetický štítek nebo energetický průkaz.

Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy stanovené podle vyhlášky 148/2007. Energetická náročnost budovy se určuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. To se podobá energetickému štítku, jaký je obvyklý u el. spotřebičů.

Energetické náročnosti budovy je udávána pomocí klasifikačních tříd A až G, kde A je mimořádně úsporná a G mimořádně nehospodárná budova.

Průkaz energetické náročnosti je povinen doložit vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci budovy v následujících případech:

- při výstavbě nových budov
- při větších změnách existujících budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2


Novela zákona 406/2000 platná od 1. 1. 2013 ukládá vlastníkům budov povinnost nechat si zpracovat průkaz energetické náročnosti také v těchto dalších případech:

- pro budovy užívané orgány veřejné moci (státní správy, samosprávy atd.) s vytápěnou plochou nad 500 m2, a to do 1. 7. 2013

- při prodeji budovy nebo její části
- při pronájmu budovy


energetická náročnost budov


Průkaz energetické náročnosti  může zpracovávat pouze osoba, která má pro tuto činnost osvědčení vydané ministerstvem průmyslu o obchodu – tzv. energetický specialista podle § 10 zákona 406/2000 Sb.

Somatherm 2009
linka bl pod horn litou